Tilbage til BIOGRAFI - Tilbage til FORSIDEN

JOHANNES DRAGSDAHL - udgivelser

Bøger

* Hvor står kirken? (illegal udgivelse), 1943
* Den nye orden (illegal udgivelse), 1943
* Det nye verdensbillede, 1948
* Byg kirken ny, 1953
* En vej til stilhed - morgentanker fra Søtofte, 1957
* Modgangens mønster - prædikener fra Nikolaj Kirke, 1957
* Kristen Universalisme - kommentarer til trosbekendelsen, 1960
* På sporet af den store virkelighed, 1960
* Opdragelse til verdensborger, 1965
* Lotus i mudder: Yogiernes Indien - og de fattiges, 1974
* Hvert alderstrin sin opgave, 1975
* Verden er ny - Historien om Søtoftegård, 1979
* Tilbage til paradis - kommentarer til stofbruget, 1982
* De skjulte autoriteter - kommentarer til tidens guruer, 1984
* Den moderne reinkarnationstanke, 1986

Små hæfter med foredrag/artikler

* Aand og ansvar - tanker hos tre teologer (1982)
* Englenes plads i vort liv
* Hvert alderstrin sin opgave - om 7-års perioderne (1975)
* Introduktion til Rudolf Steiner
* Kristen Meditation - hovedtræk og praktiske råd
* Kristusvejen - morgentanker i Danmarks Radio (1980)
* Martinus og Steiner - ligheder og forskelle
* Morgentanker - fra Søtofte (1988)
* Mysterierejse til Irland - fra Atlantis til keltisk kristendom
* Rejsen gennem døden (1980)

Desuden en lang række radio-udsendelser, kronikker, artikler og læserbreve.

Biografisk festskrift om ham selv, skrevet af andre
"Sandheden tro - i Kærlighed" (1992)
- et festskrift i anledning af Johannes Dragsdahl’s 70-års fødselsdag med en række essays af forskellige forfattere om de emner, der optog ham: Åndsvidenskab, dybdepsykologi, antroposofi m.v. samt personlige erindringer om ham.

Tilbage til BIOGRAFI - Tilbage til FORSIDEN